• 073-5517349 / 06-10109720
  • info@kids-at-home.net    
← Terug naar Nieuws

Kids@home Klachtenvrij in 2017

Kids@home heeft van de Geschillencommissie een 'klachtenvrijbrief 2017' met een bijbehorend 'geschilvrij certificaat' ontvangen. Dit betekent dat er in 2017 geen officieel geschil tegen Kids@home is ingediend bij de Geschillencommissie.

Vanzelfsprekend doen wij ook in 2018 weer ons uiterst best om aan ieders wens te voldoen.

De geschillencommissie

De geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bestaat in de huidige vorm sinds 1 januari 2016. Voorheen konden ouders en kinderopvangorganisaties terecht bij regionaal georganiseerde klachtencommissies of bij de grotere Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (SKK).