kids at home kop

Pedagogisch beleidsplan

In het Kids@home pedagogisch beleidsplan staat het kind centraal.

Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor iedereen die betrokken is bij Kids@home. Het geeft ouders een duidelijk beeld van wat wij verstaan onder een veilige en verantwoorde gastouderopvang en wat zij kunnen verwachten van onze dienstverlening. Het is voor gastouders een leidraad in de omgang met de gastkinderen en hun dagelijks werk. De visie die wij belangrijk vinden wordt hierin beschreven en helpt ons in de selectie en begeleiding van de gastouders. Iedere gastouder handelt vanuit persoonlijke inzichten, achtergronden en motivaties. De manier hoe de gastouders de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling is per gastouders verschillend. Deze verschillen zijn kenmerkend voor de gastouderopvang.

Kinderen zijn onderzoekers, enerzijds hebben ze behoefte aan geborgenheid en veiligheid, anderzijds staan ze tegenover uitdagingen en ontdekkingen. Aan hun behoefte om te onderzoeken stel je duidelijke grenzen als opvoeder, terwijl je aan de andere kant dit gedrag juist aanmoedigt en het kind in zijn waarde laat en respecteert.  Spelenderwijs de wereld ontdekken.DUPLO_bewerkt.jpg

Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijzen worden gehanteerd bij de omgang en opvoeding van kinderen. Kids@home vindt het belangrijk dat kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen worden opgevangen. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen en met (keuze)vrijheid opgroeien tot zelfstandige kinderen. Dit wordt gedaan met individuele aandacht voor ieder kind en in een goede relatie met de ouders. We vinden het belangrijk om te zorgen voor goede en verantwoorde opvang, zodat ouders zich met een gerust hart kunnen bezighouden met hun studie of werk. Wilt u meer lezen? Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan van Kids@home.

KIKI bewerktMaak kennis met Beer Kiki; Kiki is Kansen in Kinderen, een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma voor gastouders.
Je kunt als gastouder gaan werken met Kiki. Dit is een educatief programma dat vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Spraak & taalprikkels - Rekenprikkels Kiki werkt met maandthema’s.
De thema’s zijn zo beschreven dat de beer interactie uitlokt bij kinderen, hen uitdaagt en als tussenpersoon kan worden gebruikt. Hoofdrolspeler beer Kiki is een begrip geworden in de gastouderopvang. Met verschillende thema's gaan gastouders van Kids@home al een aantal jaar aan de slag. Denk aan thema’s als: ‘Herfst’, ‘Kriebelbeestjes’ en ‘Wat eet jij vandaag?’.
Maandelijks krijgen bij Kiki aangesloten gastouders het nieuwe thema aangereikt dat vol staat met leuke ideeën, woordkaarten en knutselsjablonen. https://kiki-s.nl/

Contact

Jolanda Bergman
Vossenholen 7
5294 NH Gemonde
073-5517349 / 06-10109720
info@kids-at-home.net
Volg ons op Facebook!

hoofden groot oranje

Openingstijden

De gastouders bepalen zelf hun openingstijden. Veel gastouders zijn ook flexibel beschikbaar. Dit is de zien aan het label "Flexibele gastouder".

GGD Inspectie

Wij worden getoetst door de GGD. Bekijk het verslag hier.

Beer Kiki

Beer Kiki staat voor Kansen in Kinderen. Een uniek ontwikkeling stimuleringsprogramma speciaal ontwikkelt voor de gastouderopvang. Veel van onze gastouders werken met Beer Kiki, je kunt dit zien aan de stempel "Beer Kiki Gastouder"