• 073-5517349 / 06-10109720
  • info@kids-at-home.net    

Pedagogisch beleidsplan

In het Kids@home pedagogisch beleidsplan staat het kind centraal. 

Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor iedereen die betrokken is bij Kids@home. Het geeft ouders een goed beeld van wat wij verstaan onder een veilige en verantwoorde gastouderopvang en wat zij kunnen verwachten van onze dienstverlening. Het is voor gastouders een leidraad in de omgang met de gastkinderen en hun dagelijks werk. Voor Kids@home is het een leidraad in de selectie en begeleiding van de gastouders.

Iedere gastouder handelt vanuit persoonlijke inzichten, achtergronden en motivaties. De manier van omgaan met kinderen door de verschillende gastouders is verschillend. Deze verschillen is een belangrijk kenmerk van gastouderopvang. Kinderen zijn onderzoekers. Enerzijds hebben ze behoefte aan geborgenheid en veiligheid, anders staan ze tegenover uitdagingen. Aan hun behoefte om te onderzoeken stel je duidelijke grenzen als opvoeder, terwijl je aan de andere kant dit gedrag juist aanmoedigt en het kind in zijn waarde laat en respecteert.

Het pedagogisch beleidsplan geeft aan welke uitgangspunten en werkwijzen worden gehanteerd bij de omgang en opvoeding van kinderen. Kids@home vindt het belangrijk dat kinderen in een sfeer van geborgenheid, veiligheid en vertrouwen worden opgevangen. Zo kunnen kinderen zich ontwikkelen en met (keuze)vrijheid opgroeien tot zelfstandige kinderen. Dit wordt gedaan met individuele aandacht voor ieder kind en in een goede relatie met de ouders.

We vinden het belangrijk om te zorgen voor goede en verantwoorde opvang, zodat ouders zich met een gerust hart kunnen bezighouden met hun studie of werk.

Wilt u meer lezen? Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan.

Maak kennis met Beer Kiki

Kiki is Kansen in Kinderen, een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma voor gastouders.

kiki beer

Je kunt als gastouder gaan werken met Kiki. Dit is een educatief programma dat vier ontwikkelingsgebieden stimuleert:

Motoriek - Sociaal-emotionele ontwikkeling - Spraak & taalprikkels - Rekenprikkels

Kiki werkt met maandthema’s. De thema’s zijn zo beschreven dat de beer interactie uitlokt bij kinderen, hen uitdaagt en als tussenpersoon kan worden gebruikt. 

Hoofdrolspeler beer Kiki is een begrip geworden in de gastouderopvang.

Thema’s

Het afgelopen jaar konden gastouders van Kids@home al aan de slag met thema’s als ‘Herfst’, ‘Kriebelbeestjes’ en ‘Wat eet jij vandaag?’ Maandelijks krijgen bij Kiki aangesloten gastouders het nieuwe thema aangereikt dat vol staat met leuke ideeën, woordkaarten en knutselsjablonen. 

 

https://www.kiki-s.nl/kansen-in-kinderen/

Kiki