kids at home kop

Inkomsten

Opvang bij jou thuis
Per kind ontvang je een uurvergoeding. De indicatie van het uurtarief is  € 5,00 -  € 6,00 per kind/bruto per uur. Je mag maximaal zes kinderen tegelijk opvangen. Daarbij tellen ook je eigen kinderen onder de 10 jaar mee. De ouders betalen voor de afgenomen uren. Deze uren registreer je digitaal in het online registratiesysteem. Kids@home zorgt voor de maandelijkse betaling aan jou. De betalingen verlopen via de Stichting Kids@home.  
  DSC 5483 
Opvang aan huis
Vang je de kinderen op in het huis van de ouders? Dan ontvangt je een vast gezinsuurtarief voor een vast aantal uren dat is vastgelegd in de overeenkomst met jou. De indicatie van het uurtarief is € 15,00 - € 17,50 per uur.
 
Kids@home maakt het makkelijk
Wij zorgen voor een soepele financiële afhandeling. Met je persoonlijke inlogcode en wachtwoord registreer je jouw uren via ons webportaal. Per maand stuur je een digitaal overzicht naar de ouders. Na hun akkoord incasseren wij het bedrag en zorgen we dat het aan jou wordt betaald. Deze 'kassiersfunctie' van het gastouderbureau is wettelijk bepaald. Kids@home zorgt dat alles snel en eenvoudig verloopt.

Regeling dienstverlening aan huis

Als je als gastouder niet meer dan drie dagen per week bij een gezin aan huis werkt en geen ZZP’er bent, dan valt dit onder de Regeling dienstverlening aan huis.

Met de Regeling dienstverlening aan huis kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever. Het gaat dan om werk in en om het huis van de opdrachtgever. Doordat er geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden, is de hulp relatief goedkoop en makkelijk voor de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft nergens op te geven dat iemand voor hem werkt.

Volgens de Regeling dienstverlening aan huis heb je recht op:

  • Loon. Dit moet je vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon. Wat het minimumloon voor jou is kun je hier vinden (kijk onder “Uurloon bij 36 uur per week”): http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/minimumloon-check;
  • Een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;
  • (Doorbetaalde) vakantie, 4 keer het aantal werkuren per week;
  • Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor jou geldt;
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
  • Een veilige en gezonde werkomgeving. Je hebt namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Het is altijd verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen om misverstanden te voorkomen. Kids@home heeft een standaard contract dat je hiervoor kunt gebruiken.

Let op: ZZP’ers vallen niet onder de Regeling dienstverlening aan huis. Als ZZP’er maak je zelf afspraken met ouders over je tarief, vakanties, ziekte etc.

Geen ontslagvergunning nodig

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de particuliere opdrachtgever (de ouder) de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Je kunt dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. Je particuliere werkgever moet wel de afgesproken opzegtermijn (minstens 1 maand) in acht nemen en een geldige reden voor het ontslag hebben. Ben je ziek, dan mag de werkgever je niet meteen ontslaan. De ouder mag pas na twee jaar ziekte de overeenkomst opzeggen.

Transitievergoeding

Werk je twee jaar of langer voor de werkgever, dan heb je recht op transitievergoeding (sinds 1 juli 2015). Deze bedraagt een zesde maandsalaris per gewerkte zes maanden. Onder maandsalaris wordt verstaan: het bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag). Je hebt geen recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt, of als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden.

Loonbelasting

De particuliere werkgever draagt geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. Je moet zelf belastingaangifte doen en inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet betalen. Je bent niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Je hebt dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kun je je vrijwillig verzekeren bij het UWV. Bij zwangerschap kun je aanspraak maken op een ZEZ-uitkering van het UWV.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen

Belastingvragen
Gastouders die voldoen aan de eisen van de Belastingdienst kunnen als ‘ondernemer’ worden aangemerkt. Als ZZP-gastouder mag u op de jaarwinst 'ondernemersaftrekposten' in mindering brengen. Dit levert jaarlijks een belastingvoordeel van enkele duizenden euro's op.

Meer informatie te vinden op:Fagon
Ondernemerscheck
Fagon

Contact

Jolanda Bergman
Vossenholen 7
5294 NH Gemonde
073-5517349 / 06-10109720
info@kids-at-home.net
Volg ons op Facebook!

hoofden groot oranje

Openingstijden

De gastouders bepalen zelf hun openingstijden. Veel gastouders zijn ook flexibel beschikbaar. Dit is de zien aan het label "Flexibele gastouder".

GGD Inspectie

Wij worden getoetst door de GGD. Bekijk het verslag hier.

Beer Kiki

Beer Kiki staat voor Kansen in Kinderen. Een uniek ontwikkeling stimuleringsprogramma speciaal ontwikkelt voor de gastouderopvang. Veel van onze gastouders werken met Beer Kiki, je kunt dit zien aan de stempel "Beer Kiki Gastouder"