kids at home kop

Voordelen

Gastouderopvang is een unieke vorm van kinderopvang. Het is kleinschalig, zodat ieder kind de aandacht en zorg krijgt die hij/zij nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Ieder kind is immers uniek en ontwikkelt zich op zijn/haar eigen manier. Bovendien is gastouderopvang een voordelige manier van kinderopvang. 
Hieronder vindt je alle voordelen van gastouderopvang overzichtelijk op een rijtje.

ZANDBAK bewerkt

 

Veel persoonlijke aandacht bij de gastouder

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo.  Een gastouder heeft de tijd en de ruimte om de kinderen hierin te begeleiden en in te spelen op de behoeften van ieder kind.  De gastouder heeft oog voor uw kind als individu en stimuleert de zelfredzaamheid. Op deze manier ontwikkelt je kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Gastouderopvang is samen spelen en ontdekken

Veel gastouders van Kids@home vangen kinderen uit meerdere gezinnen op. Zo komt je kind al vroeg met andere kinderen in contact. De groep is evenwichtig samengesteld en bestaat uit maximaal 6 kinderen. Op deze manier kan je kind samen met anderen spelen en sociale vaardigheden ontwikkelen, maar verdrinkt het niet in de drukte. Er is ruimte voor de kinderen om zich even terug te trekken of eigen spel te uitten. Gastouders van Kids@home stimuleren zowel het samen spelen als het eigen spel. Zij organiseren activiteiten, zetten bepaald speelmateriaal klaar of geven hen de ruimte. 

Gastouderopvang vindt plaats in veilige, gezonde en gecontroleerde woningen

De woningen waarin gastouders van Kids@home werken zijn veilig en gezond. Kids@home komt regelmatig over de vloer om te controleren of de omgeving nog aan de eisen voldoet en is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. De medewerker neemt jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie : Veiligheid en Hygiëne af. Dit waarborgt een veilige en vertrouwde opvang voor jouw kind.

Iedere dag hetzelfde gezicht in een huiselijke omgeving

Een kind kan zich optimaal ontwikkelen in een veilige, gemoedelijke omgeving waar het zich thuis voelt. Gastouderopvang vindt plaats bij de gastouder of bij de ouder thuis. Een huiselijke omgeving dus die voor het kind vertrouwd aanvoelt. Voor kinderen waar de gastouders aan huis komen is het prerttig dat zij in hun eigen omgeving opgroeien. Ze kunnen afspreken met vriendjes/vriendinnetjes en ook de hobby's en het sporten kunnen gewoon doorgaan. Bovendien ziet je kind iedere dag hetzelfde vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit is een wezenlijk verschil met de institutionele opvang van een kinderdagverblijf of BSO waar meerdere leidsters op een groep staan en je kind iedere dag met andere leidsters van doen heeft. 

                                                                                                                SAMEN STAMPEN bewerkt

Een kind is meer op zijn gemak bij de gastouder

Kinderen ervaren in de gastouderopvang een hogere mate van welbevinden dan in een kinderdagverblijf. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen zich meer op hun gemak voelen in een kleinschalige omgeving. Zij voelen zich meer ontspannen en veiliger. Het volledige onderzoek 'Welbevinden en stress van kinderen in de kinderopvang', uitgevoerd door de Universteit van Leiden vindt u hier.

Dit betekent dat zij zich veiliger en meer ontspannen voelen en veel genieten van de activiteiten waarmee zij bezig zijn. Kinderen in de gastouderopvang voelen zich beter omdat de sensitiviteit van de gastouders hoger is, de geluidsniveaus in de gastouderopvang lager zijn en de groepsgrootte kleiner is dan in het kinderdagverblijf.

Gastouderopvang is professionele opvang

Gastouders zijn professionele opvoeders. Zij beschikken allemaal over een diploma in de zorg en welzijn of pedagogiek en een certificaat Eerste Hulp aan Kinderen. Daarnaast is iedere gastouder in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag, en indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, bezitten alle volwassen huisgenoten er ook één. De opvang wordt periodiek geëvalueerd door u, de gastouder en Kids@home. De gastouders van Kids@home kunnen rekenen op uitgebreide ondersteuning en begeleiding van Kids@home door regelmatig contact en diverse vormen van bij- en nascholing.

Gastouderopvang is voordeliger 

Wanneer je gebruik maakt van geregistreerde gastouderopvang via Kids@home heb je recht op kinderopvangtoeslag. Je hoeft geen dagdelen af te nemen, maar betaalt per uur. Je betaalt dus alleen de uren die je afneemt!*  Dit kan je als gezin al snel duizenden euro’s per jaar opleveren ten opzichte van de oppas, het kinderdagverblijf of de BSO.
* Ouder en gastouder maken onderling afspraken over het vergoeden van de vakantie- en feestdagen.

Gastouderopvang is flexibel en geeft rust 

Je kunt met je gastouder afspraken maken over de begeleiding en dagindeling van je kind. Vaak heeft de gastouder de mogelijkheid om in te spelen op je persoonlijke wensen. Gastouderopvang kent geen openings- en sluitingstijden en geen wachtlijsten. Avond-, nacht- en weekendopvang behoren tot de mogelijkheden. Iets later de kinderen ophalen, af en toe een late vergadering bijwonen en je kind laten mee-eten met het gastgezin is meestal geen probleem. Veel gastouders bieden zelfs de mogelijkheid om je kind ook op te vangen indien deze ziek is. Zo hoef je geen vrije dag op te nemen. Dit alles zorgt voor rust in je gezin.

 

Contact

Jolanda Bergman
Vossenholen 7
5294 NH Gemonde
073-5517349 / 06-10109720
info@kids-at-home.net
Volg ons op Facebook!

hoofden groot oranje

Openingstijden

De gastouders bepalen zelf hun openingstijden. Veel gastouders zijn ook flexibel beschikbaar. Dit is de zien aan het label "Flexibele gastouder".

GGD Inspectie

Wij worden getoetst door de GGD. Bekijk het verslag hier.

Beer Kiki

Beer Kiki staat voor Kansen in Kinderen. Een uniek ontwikkeling stimuleringsprogramma speciaal ontwikkelt voor de gastouderopvang. Veel van onze gastouders werken met Beer Kiki, je kunt dit zien aan de stempel "Beer Kiki Gastouder"