• 073-5517349 / 06-10109720
  • info@kids-at-home.net    
← Terug naar Nieuws

Kinderopvangtoeslag 2022 definitief

Kinderopvangtoeslag 2022 definitief.

De uurtarieven waarover de Belastingdienst/Toeslagen in 2022 maximaal kinderopvangtoeslag uitkeert zijn definitief. Ook de inkomenstabel is aangepast. Naast de tarieven is er volgend jaar nog een wijzigingen wat betreft de kinderopvangtoeslag: voor bso kan er voor meer uren kinderopvangtoeslag worden aangevraagd. Wel hangt het maximum aantal uur nog steeds af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minste werkt.

kinderopvangtoeslag2022.jpg

De maximum uurprijs is het bedrag waarover een ouder maximaal een vergoeding kan krijgen voor de kosten van kinderopvang. De maximum uurprijs verschilt per opvangsoort: dagopvang (kinderdagverblijf, crèche en peuterspeelzaal), bso of gastouderopvang. Alle kosten boven dit bedrag betalen ouders volledig zelf. Jaarlijks worden de maximum uurprijzen van de kinderopvangtoeslag opnieuw vastgesteld. De definiteve tarieven voor 2022 zijn gelijk aan de tarieven die al in mei jl. werden voorgesteld.

Het maximaal te vergoeden uurprijs voor Gastouderopvang wordt € 6,52

Inkomenstabel 2022

Hoeveel procent van de uurprijs van uw kinderopvang u vergoed krijgt hangt af van uw inkomen. In de inkomenstabel staan de inkomensgroepen met het percentage van de uurprijs (tot het hierboven genoemde maximale bedrag) dat wordt vergoed. De percentages voor het 2e kind en verder zijn hoger dan het percentage voor het 1e kind. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2022