kids at home kop

Uitzondering gastouderopvang van eisen aan speeltoestellen en kinderbedden

Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023’ (WAS 2023) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke vandaag ter internetconsultatie wordt gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen tot 15 april reageren.

 Het WAS stelt veiligheidseisen om risico’s bij het gebruik van speeltoestellen voor publiek gebruik te beperken. De rechtbank heeft geoordeeld dat speeltoestellen bij gastouders daaronder vallen. Maar doordat de speeltoestellen van gastouders in de eigen tuin staan, valt lastig onderscheid te maken tussen publiek of privégebruik. Daarom wil het kabinet – mede op verzoek van de Kamerleden Palland (CDA) en Stoffer (SGP) – de gastouderopvang uitzonderen van het WAS 2023.

Om de veiligheid van kinderen op de gastouderopvang te waarborgen moeten gastouders maatregelen nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beperken, ook bij speeltoestellen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang en verandert met het voorstel niet. Het gastouderbureau helpt gastouders hierbij. Als de GGD constateert dat er sprake is onverantwoorde kinderopvang dan kan de gemeente handhavend optreden. 

Gastouders ook uitgezonderd van nadere eisen aan Kinderbedden en -boxen

Gastouders moeten momenteel ook voldoen aan de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’. Gastouders moeten daardoor (veel duurdere) bedjes plaatsen in een particuliere woning die speciaal zijn ontworpen voor een kinderdagverblijf. Deze regeling is gericht op de setting in een kinderdagverblijf en is daardoor niet passend voor de gastouderopvang. Daarom wordt de gastouderopvang ook uitgezonderd van nadere eisen van deze Warenwetregeling. Het ‘Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen’ en het toezicht daarop door de NVWA blijft wel van kracht.

Reageer tot 15 april 2024 op de internetconsultatie

De ministeries van SZW en VWS streven ernaar de uitzondering per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Voor verdere toelichting, kunt u het conceptbesluit en toelichting de komende vier weken online consulteren via www.internetconsultatie.nl

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/03/18/internetconsultatie-uitzondering-gastouderopvang-van-speeltoestellenwet#:~:text=Het%20kabinet%20wil%20de%20gastouderopvang,(WAS%202023)%20te%20voldoen. 

Contact

Jolanda Bergman
Vossenholen 7
5294 NH Gemonde
073-5517349 / 06-10109720
info@kids-at-home.net
Volg ons op Facebook!

hoofden groot oranje

Openingstijden

De gastouders bepalen zelf hun openingstijden. Veel gastouders zijn ook flexibel beschikbaar. Dit is de zien aan het label "Flexibele gastouder".

GGD Inspectie

Wij worden getoetst door de GGD. Bekijk het verslag hier.

Beer Kiki

Beer Kiki staat voor Kansen in Kinderen. Een uniek ontwikkeling stimuleringsprogramma speciaal ontwikkelt voor de gastouderopvang. Veel van onze gastouders werken met Beer Kiki, je kunt dit zien aan de stempel "Beer Kiki Gastouder"