kids at home kop

Kinderopvangtoeslag 2024

Maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag extra verhoogd in 2024

De maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag gaan in 2024 extra omhoog. De maximum uurprijs voor de gastouderopvang wordt € 7,53.

De Tweede Kamer nam op 24 oktober een amendement aan dat deze extra verhoging mogelijk maakt.

Dalende kosten voor ouders

De bedoeling van de extra verhoging is dat de maximum uurprijs beter aansluit bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang. Zo dalen de kosten voor ouders. Om de stijging van de maximum uurprijs te realiseren, werkt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan een spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag. De Dienst Toeslagen betaalt ouders vanaf eind december 2023 al hogere voorschotten uit, op basis van de nieuwe maximum uurprijzen (nog voordat de spoedwijziging van het besluit definitief is vastgesteld).

 

Contact

Jolanda Bergman
Vossenholen 7
5294 NH Gemonde
073-5517349 / 06-10109720
info@kids-at-home.net
Volg ons op Facebook!

hoofden groot oranje

Openingstijden

De gastouders bepalen zelf hun openingstijden. Veel gastouders zijn ook flexibel beschikbaar. Dit is de zien aan het label "Flexibele gastouder".

GGD Inspectie

Wij worden getoetst door de GGD. Bekijk het verslag hier.

Beer Kiki

Beer Kiki staat voor Kansen in Kinderen. Een uniek ontwikkeling stimuleringsprogramma speciaal ontwikkelt voor de gastouderopvang. Veel van onze gastouders werken met Beer Kiki, je kunt dit zien aan de stempel "Beer Kiki Gastouder"