kids at home kop

Bedragen Kinderopvangtoeslag 2023

Bedragen kinderopvangtoeslag 2023

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximumuurtarief. 

Uurtarief instelling kinderopvang

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen. De overheid geeft een tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tot een maximaal te vergoeden uurtarief. 

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,97) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,72). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,73. Dus betaalt u meer dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u voor de kosten boven de maximumuurprijs geen kinderopvangtoeslag. Betaalt u minder dan de maximumuurprijs? Dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Extra verhoging in 2023

Ouders krijgen een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, onder andere wegens de hoge inflatie in 2022. De maximale vergoedingen per uur worden:

  • voor de dagopvang € 9,12;
  • voor de buitenschoolse opvang € 7,85;
  • voor de gastouderopvang € 6,85.

Toeslagen zal de extra verhoging van de maximum uurprijzen mee laten lopen in de uitbetaling van februari (voorschot maart). In de eerste uitbetaling aan de ouders worden de nabetalingen verwerkt over de al uitbetaalde maanden januari en februari. Hierdoor is deze uitbetaling eenmalig hoger dan de uitbetaling in de rest van het jaar. 

Meer informatie staat in de Kamerbrief extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen.

Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal maanden waarin de ouder of partner betaalde arbeid heeft verricht  Daarbij wordt uitgegaan van het aantal gewerkte maanden van de minst werkende ouder.

Per kalendermaand waarin de ouder of partner heeft gewerkt kunt u maximaal aanspraak maken op 230 uur kinderopvangtoeslag. Als u 12 maanden heeft gewerkt, dan ontvangt u voor maximaal 2.760 uur (=12 x 230 uur) kinderopvangtoeslag.

Contact

Jolanda Bergman
Vossenholen 7
5294 NH Gemonde
073-5517349 / 06-10109720
info@kids-at-home.net
Volg ons op Facebook!

hoofden groot oranje

Openingstijden

De gastouders bepalen zelf hun openingstijden. Veel gastouders zijn ook flexibel beschikbaar. Dit is de zien aan het label "Flexibele gastouder".

GGD Inspectie

Wij worden getoetst door de GGD. Bekijk het verslag hier.

Beer Kiki

Beer Kiki staat voor Kansen in Kinderen. Een uniek ontwikkeling stimuleringsprogramma speciaal ontwikkelt voor de gastouderopvang. Veel van onze gastouders werken met Beer Kiki, je kunt dit zien aan de stempel "Beer Kiki Gastouder"