• 073-5517349 / 06-10109720
  • info@kids-at-home.net    

Werkwijze

Inschrijven

Wanneer je na het lezen van de website en eventuele telefonische informatie besluit dat je ingeschreven wilt worden als gastouder, klik dan hier voor het inschrijfformulier voor gastouders.

Intake

Na je inschrijving nemen wij zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt bij je thuis plaats. Tijdens dit intakegesprek wordt je inschrijving kort met je doorgenomen en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Gegevens van de gastouder.
  • Werkwijze gastouderbureau.
  • Praktische zaken.
  • Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid.
  • Pedagogisch beleidsplan.
  • Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling en Sociale Kaart.

Overeenkomst van bemiddeling

Je ontvangt een overeenkomst voor bemiddeling tussen jou als gastouder en Kids@home. Tijdens het intakegesprek, wordt deze overeenkomst nader toegelicht.

De bemiddeling/kennismaking

Na het intakegesprek kijken wij welke kind(eren)je een veilig en vertrouwd plekje kunt bieden en die goed passen bij je persoonlijke situatie.
Een vraagouder en een gastouder van wie vraag en aanbod overeenkomen, worden met elkaar in contact gebracht door Kids@home. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in het huis waar de kinderen worden opgevangen. Tijdens dit gesprek worden de wensen t.a.v. de opvang met elkaar besproken. De eerste indruk van de vraagouder en jou is hierbij natuurlijk heel belangrijk. Beide partijen moeten er een goed gevoel over hebben.

De koppeling

Na het kennismakingsgesprek krijgen jij en de vraagouder enkele dagen bedenktijd om te beslissen of ze de koppeling wel of niet aan willen gaan. Kids@home neemt na een aantal dagen contact met jou en de vraagouder op en geeft de beslissing aan hen door. Wanneer de vraagouder of jij de koppeling niet aan wil gaan, zal Kids@home de andere partij daarvan op de hoogte stellen en zal zij, zo mogelijk, op zoek gaan naar een andere vraagouder.

Overeenkomst tussen gast- en vraagouder

Zodra er tot overeenstemming is gekomen tussen jou en de vraagouders, wordt er een overeenkomst van opdracht opgesteld. Deze wordt ondertekend door zowel jou als vraagouder.

Evaluatie

Na een proefperiode van ongeveer 2 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats. Het doel van dit gesprek is het uitwisselen van ervaringen t.a.v. de opvang en het toetsen van de afspraken die gemaakt zijn. Verloopt de opvang niet naar wens dan wordt in eerste instantie gekeken naar een oplossing voor het probleem. Daarna vindt jaarlijks een mondelinge evaluatie plaats.

Kids@home heeft daarnaast jaarlijks een voortgangsgesprek met de gastouder over de opvang.