• 073-5517349 / 06-10109720
 • info@kids-at-home.net    
Kids@home in het kort voor gastouders

Zakelijke en persoonlijke ondersteuning

Kids@home adviseert en begeleidt (nieuwe) gastouders bij het opstarten van hun gastouderopvang.

Een gastouder werkt als freelancer, ZZP’er of via de regeling dienstverlening aan huis. In alle gevallen kunt u bij Kids@home terecht voor deskundig en fiscaal advies.

Daarnaast is er begeleiding met betrekking tot de AVG en krijg je hulp bij het opzetten van je privacy statement.

Onze overtuiging is dat het leveren van goede opvang alleen mogelijk is als alle randzaken ook goed geregeld zijn​​​​​​.

Korting bij het behalen van de EHBO voor Kinderen via Savitae 

https://www.savitae.nl/partnerpagina/gobkidsathome/

 

Deskundigheidsbevordering

Regelmatig organiseert Kids@home kosteloos workshops, thema-avonden en andere bijscholing. Onder andere:

 • Voorlichtingsavond kinderdiëtiste over de kritische eter en gezonde voeding 
 • Jongens/Meisjes: het is echt anders
 • Hoe geef je je kind zelfvertrouwen
 • Driftbuien bij peuters
 • Kinderschmink workshop
 • Kinderboekencoach
 • Draagconsulente / Vereniging ouders couveuse kinderen
 • Contact maken met je baby of dreumes
 • Financiële voorlichting
 • Brandveiligheid
 • Kiki (VVE Programma)
 • Meldcode Kindermishandeling
 • Herhaling EHBO voor kinderen (Oranje Kruis) incl. nieuw certificaat

 

Intervisie-bijeenkomsten

Tijdens intervisie-bijeenkomsten komen gastouders met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen. Doel van deze bijeenkomsten is kennis, tips en tops te delen en nieuwe inzichten op te doen.

Bij deze bijeenkomsten is het fijn om met collega gastouders te kunnen sparren en ervaringen met elkaar uit te wisselen. 

Diverse onderwerpen komen aan bod, waaronder communicatie met ouders, straffen en belonen, de gastouder aan huis/nanny opvang en een introductie over de TINK training (taal en interactievaardigheden in de kinderopvang).

Activiteiten

Er worden door Kids@home regelmatig activiteiten georganiseerd waarbij de gastouder, samen met de gastkinderen, elkaar kunnen ontmoeten.

Dit doen we in de vorm van een speelochtend bij 't Gouden Woud, een uitstapje naar de kinderboerderij 't Kwekkeltje of een educatieve middag bij de Schaapskooi. Gezamenlijk bezoeken we het Gastoudercongres, studiedagen vanuit de BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang), de Elckerlyc speeltuin in Oss en vieren we de dag van de gastouderopvang in september.

 

 

Bemiddeling in geval van problemen

Kids@home staat voor persoonlijke begeleiding. Persoonlijk contact, meedenken, snelle reactie, goede bereikbaarheid en samen zoeken naar een oplossing, is daarin erg belangrijk.

Kids@home kent conform de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorgsector (Wkkgz) 

 • Conflictbemiddeling
 • Interne klachtenprocedure
 • Externe klachtenprocedure

Wij zijn lid van de geschillencommissie

Adviserende rol bij GGD-inspectie

Voor je registratie als gastouder en bij iedere nieuwe locatie, krijg je als gastouder een inspectie van de GGD. Er wordt dan gekeken of jouw opvanglocatie aan de wet- en regelgeving voldoet.

Voorafgaand hieraan lopen we alle zaken door en adviseren we waar nodig. 

Gastoudercommissie

Samen met 10 gastouder is er een actieve en enthousiaste gastoudercommissie die meedenkt over thema-avonden en bijscholing waar de gastouders behoefte aan hebben. Tevens wordt door deze commissie meegedacht over het organiseren van leuke activiteiten voor de gastouders, vraagouders en gastkinderen.

1 x per kwartaal brengt de gastoudercommissie een nieuwskrantje uit: News@home.

Gastouders gezocht!

Gastouder aan huis gezocht

Voor een gezin in Berlicum zoeken we een enthousiaste gastouder aan huis voor de BSO opvang van drie kinderen, in de leeftijd van 4, 6 en 8 jaar.

Dagen: maandag en dinsdag 14.00 - 18.00 uur.

Voor meer informatie: 06-10109720.